Schorer Familiebezit

Algemeen

Statutaire naam:

Stichting Schorer Familiebezit

RSIN / fiscaal nummer: 814169004

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0118-583271

E-mailadres: hbschorer@planet.nl

Website:www.schorer.nl

Postadres: Touwbaan 103

4331 VB Middelburg

Bezoekadres: gelijk aan postadres

IBAN:

Doelstelling

Missie:

zie doelstelling

 

Doelstelling:

Verzamelen, registreren en instandhouden van (kunst)historisch waardevolle objecten m.b.t. de familie Schorer ten einde deze te bewaren en ten toon te stellen en daarover te publiceren.

Verslaglegging 2023
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag 2023: Download

Beleidsplan 2022 - 2030
Download het beleidsplan:  Download

Bestuur

De heer Jhr. mr K.F.H. Schorer (Voorzitter)

De heer Jhr. J.W.D. Schorer (Penningmeester)

De heer Jhr. Mr. D.F.I. Schorer (Secretaris)

De heer Jhr Drs D.M. Schorer (Bestuurslid)

Mevrouw Drs. E. Schorer (Bestuurslid)

Mevrouw M.L. Sjamsoedin-Schorer (Bestuurslid)

De heer Mr. E.J. Wolleswinkel (Bestuurslid)

De heer Prof. Dr. P.A. Henderikx (Bestuurslid)

De heer Jhr Mr J.R. Radermacher Schorer (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vakantiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:nvt

Beloningsbeleid medewerkers:nvt