Schorer Familiebezit

Algemeen

Statutaire naam:

Stichting Schorer Familiebezit

RSIN / fiscaal nummer: 814169004

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:      0118-583271

E-mailadres:               hbschorer@planet.nl

Website:                     www.schorer.nl

Postadres:                  Touwbaan 103

4331 VB Middelburg 

Bezoekadres:              gelijk aan postadres

IBAN:

Doelstelling

Missie:

zie doelstelling

 

Doelstelling:

Verzamelen, registreren en instandhouden van (kunst)historisch waardevolle objecten m.b.t. de familie Schorer ten einde deze te bewaren en ten toon te stellen en daarover te publiceren.

Verslaglegging2020
Download het jaarverslag:                            Download
Download het financieel jaarverslag:            Download

Bestuur

De heer Jhr. mr K.F.H. Schorer (Voorzitter)

De heer Jhr. J.W.D. Schorer (Penningmeester)

De heer Jhr. Mr. D.F.I. Schorer (Secretaris)

De heer Jhr Drs D.M. Schorer (Bestuurslid)

Mevrouw Drs. E. Schorer (Bestuurslid)

Mevrouw M.L. Sjamsoedin-Schorer (Bestuurslid)

De heer Mr. E.J. Wolleswinkel (Bestuurslid)

De heer Prof. Dr. P.A. Henderikx (Bestuurslid)

De heer Jhr Mr J.R. Radermacher Schorer (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur:                                  Nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vakantiegeld:   Nee

Toelichting vergoeding bestuur:                               nvt

Beloningsbeleid medewerkers:                                nvt